Infographics

Geoengineering, Solar Radiation Management, Aerosol Clouds, Chemtrails

Giriş, temel tez, temel soru!

Bu blog jeolojik mimari (geoengineering) konusu etrafında bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı ve özellikle bulutları yorumlıyarak, pratik eğitimi geliştirmeyi amaçlıyor..

================================

Kısaca Temel Tez:

Yaşadığımız jeolojik iklim hücresinin içinde, alt Tropopause (12km-20km) ve üst Troposferin (0km-11km) rüzgar akışları kullanarak 
suyu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya  aktararak iklim mühendisliği  uygulanıyor. Su flaş yağmur olarak hedef bölgeye düşer ve toprağa gömülür. Oradan derin kaya oluşumlarında Hidrolik-Çatlatma (Fracking veya Hydraulic-Fracturing) uygulanarak petrol ve gaz üretimi için kullanılır.

Arabistan'ın petrol alanları zaten eski ekstraksiyon yöntemlerine göre ömrünü aşmı
ş. Bu eski yöntemler varolan petrölün sadece 20% sini içeriyor. 80%i 5km kadar derinliklerde saklı ve ancak çok su gerektiren yeni yöntemlerle elde edinebilinir.


================================

Temel Soru:
Nasıl uçuş yoluna veya düzenli örgü şeklinde bazı uçakların egzozu içine yoğunlaşma çekirdekleri olu
şuyor?

Neden diğer uçaklar aynı etkiyi yaratm
ıyor?Bu yoğunlaşma çekirdekleri hangi kimyasal moleküllerden  oluşuyor, eğer onların kaynağı gazyağı olamıyirsa ?

Kimyasal maddeler canlılar için zehirlimi?
Yapay Cirrus bulutları (buz bulutları) güneş ışığının tayfını değiştirdiğinde, bunlarıtüm yaşama hangi zararı olabilir?

Projeyi kim finanse ediyor? Ondan Kim kazançlı çıkacak?

Pilotlar uçak teknisyenleri, yer ekibi ve hostesleri bu faaliyetler hakkında bilgiler yokmu?

Hangi kanun buna izin verebilir?

================================

Bilgi, Geçmiş ve Vicdan!

Bütün etkileşimi anlamak için, meteoroloji, uçuş teknolojisi, hidrolik çatlatma, biyoloji bilgisine yanı sıra, öğrenmeye istekli, bağımsız dü
şünmeli ve ne yazık ki güçlü bir karaktere ve cesarete sahip olman gerekiyor. Bu özellikleri taşımıyorsan, daha fazla metin ve belgeleri okumadan, sadece bazı resimlere bir göz at ve düşünmeye zaman ayır.

Bağlantılı belgeler gerekli becerileri elde etmen i
çin seni destekler. Sana sunulan temel bilgileri ortak bilimsel yayınlarda arastirip kontrol edilebilirsin. Her şeyi incelemek zorunda değilsin. :-)

Sorumluluk sende ve senin vicdanina mahkum!

Belki bu anlatilan bir kanıtlanmamış hipotez ya da komplo teorisi. O yüzden burada yapılan tüm ifadeleri titizce incele, ama ancak düzenli 
şekilde gökyüzünü bakarsan, FARKı görebilir ve analiz edebilirsin.
Gökyüzü senin yaşamın bir parçasıdır. Bu nefesledi
ğin taze hava senin, sağlıklı güneş ışığı senin, temiz su senin! Onlar eğer zehirlenmiş perdelenmiş ve uzaklara satılmış olsa , kötü ve üzücü olmazmı? Neyi kaybettiğinin farkındamısın?


Senin doğal görünümlü gökyüzü hakkında bilgi ve hafızan varsa tekrar hat
ırla! 1990dan sonra doğumlu gençler için, ne yazık ki bu artık mümkün değil. Belki yaşlı insanların eski albümlerinde gökyüzü manzaralı eski fotoğrafları var. Onları al,  bak ve hatırlıla ve güncel gökyüzü ile karşılaştır.


Geoengineering, İklim-Mühendislik
İklim-Mühendislik Atmosferde su tarım
ı için kullanılan teknolojilerden oluşur. Karasal su teknolojileri ile buna Jeomühendislik (Terraforming vea Geoengineering) denilir.

A
şırı propaganda insan yapımı iklim felaketi, küresel ısınma, iklim değişikliği konusu etrafında bir histeri oluşturuyor ve böylelikle Troposfer ve Tropopause'da yapılan yasadışı kirlilikten sapıtıyor, .

İklim-Mühendisli
ğinin temel maddesi düzenli bir şekilde uçaklar tarafından dağıtılan yapay ince tozdan ibarettir.

İnce toz i
çin seçilen maddeler kükürt dioksit, alüminyum dioksit, baryum sülfür gibi sabit, yoğuşturma çekirdegi olarak kullanılabilecek herhangi teknik açıdan uygun bir madde olabilir. Bu inze tozun etrafında oluşabuz kristalleri ya da damlalar volkanik püskürmede oluşan bulutlara benzer - ama daha zehirli.

İklim haydutlar
ının korku odasından dışarı bıraktıkarı bazı öcüler aşağıdaki belgelerde tarif edilmiştir.

Die Zauberlehrlinge Gefährliche Experimente mit unserer Erde

Hack the planet!

http://geo-engineering.blogspot.de/


Prof. Heinz Haber 1968 über Geo-Engineering (HAARP und Chemtrails)


Propagandan
ın amacı tüm jeolojik karbon ve su döngüsünü özelleştirmekdir (ilhak etmek) - Buhar, bulutlar, yağış, akarsular, denizler, kuyular vs vs

Promosyon ve gerçek arasındaki farkı görebiliyor musunun?

Propagandada gizlenen insan düsmanl
ığını algılayabiliyormusun?

Kitleleri yönlendirmek ve manipüle etmek için, hayati önemli karbondioxidi (CO2) bir günah keçisine çevirerek, etrafında dini kavram özelliklerine sahip, sahte bir inanç oluşturuluyor.

 • Din Adı: İklim Değişikliği
 • Kilise Öncü Kurulu: IPCC (Weltklimarat)
 • Sinodlar: Dünya İklim Konferansı
 • Şeytan: CO2
 • Günah: CO2 emisyonu
 • Paralı çikiş: CO2 sertifikaları
 • Kurtuluş: Jeomühendislik
 • Çile: 100 yıl 2 ° C ısınma
 • Cehennem: Buharlı sıcak iklim


İklim-Mühendislik tehlikeleri

 • zehirli dış hava yoluyla yolcu uçaklarında zehirli duman,
 • vitamin-D eksikliği ve hastalıkları (kemik zayıflığı),
 • serotonin eksikliği ve hastalıkları (depresyon),
 • daha az güneş ışığı Flora (bitkiler) ve Fauna (hayvanat) ile ilgili hasar.
 • başağrısı,
 • hızlı hava basıncı değişiklikleri ve HAARP radyasyon nedeniyle güçsüzlük,
 • alüminyum molekülleri vasıtasıyla demans arttırma,
 • aşırı yağış,
 • Aşırı şimşek,
 • havadaki toksik ince parçacıkların çok yüksek oranları,
 • su baskını ve kuraklık vs vs


Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Wasserklau_Wasserhandel_per_Luftfracht.pdf (Almanca)


Konu hakkında bazı karikatürler:

No comments:

Post a Comment

GEOENGINEERING is changing weather and climate to thieve TROPOSPHERIC WATER by SRM and HAARP for FRACKING and FARMING in DESERTs!

Geoengineering is never the solution against but the reason of killing and devastating changes!

This blog is absolutely not "peer reviewed" and not written by a "renown" scientiputa!

BE SITTING WHEN YOU WAKE UP !

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
SHARING IS CARING !!

All content of this BLOG is free to share for PRIVATE non commercial use!

All "Recomended Sites" of this blog may also share this content freely.

It may be used for commenting anywhere, as link as screenshot, as quotation to teach people about Tropospheric Solar Radiation & Water Management!

Usage by Main Stream Media, privately owned or in public property, is not allowed without explicit approval!

Usage by Geoengineering (Climate Change, Global Warming) propagandists, Banksters, Politutes, Presstitutes, Scientiputas and any other kind of Gangsters is absolutely not allowed!

TRANSLATIONS / TRADUCCIÓN / الترجمة /
Please support this blog with translation of articles into Your preferred language and send it to
enkidu.gilgamesh@yandex.com! The result will be integrated under the according language flag!
MIRRORS

Please create static mirrors of this blog by using the offline package offered under Downloads area.

The Mirrors will be listed here! You may also ask for blogger backups to create static blogger copies!

And You may reblog all articles on other blogs.